Op de iPad kopiëren van cellen in een Google docs spreadsheet.
Ik wil de formules in de cellen B3 en B4 naar beneden kopiëren.
Klik eerst kort op cel B3. Daar staat 5.31, maar dat is het resultaat van een formule!
Pak de rechterkant van de cel en schuif naar rechts.
Nu heb je twee cellen geselecteerd.
Klik kort ergens op het geselecteerde gebied, en je ziet een keuze-menu. Kies Kopiëren.
Pak de onderkant van de geselecteerde cellen naar beneden, zover als gewenst.
Klik kort ergens op het geselecteerde gebied, en je ziet een keuze-menu. Kies Plakken.
En dit is het resultaat.