Foute Steekproeven
In de statistiek moet een goede steekproef representatief zijn. Daar bedoelen we iets mee als "eerlijk" of  "onbevooroordeeld". Als we een uitspraak over de bevolking van Nederland willen doen aan de hand van een steekproef dan zal elke "bevolkingsgroep" naar verhouding in deze steekproef moeten voorkomen. Met "bevolkingsgroep" wordt bijvoorbeeld bedoeld:  man-vrouw, ouderen-jongeren,rokers-niet rokers, zieken-gezonden, rood haar - blond haar - bruin haar .... en ga zo maar door.
Neem het volgende (overdreven) voorbeeld:
Stel dat we een groep Nederlanders een enquête zouden sturen met daarin de vraag "Vult U graag enquêtes in?" en we kijken naar de teruggestuurde formulieren, dan zouden we waarschijnlijk de conclusie kunnen trekken dat de overgrote meerderheid van Nederland graag enquêtes invult!!
Degenen die dat niet doen gooien de enquête namelijk waarschijnlijk zo snel mogelijk in hun prullenbak! 
Zo past de steekproef zichzelf aan. 't Is eigenlijk net zo dom als een steekproef per e-mail houden en de vraag "Heeft U een computer" stellen. De conclusie zal ongetwijfeld zijn dat 100% van de mensen een computer heeft....
Dit zijn natuurlijk wel heel domme voorbeelden, maar soms is het fout zijn van een steekproef slechter te zien. Zo wilden twee leerlingen op de middelbare school onderzoeken hoeveel er gerookt werd onder scholieren. Ze gingen aan het begin van de pauze bij de buitendeur staan en vroegen de eerste 50 leerlingen die naar buiten kwamen: Rook je?"

Helaas komen natuurlijk in de pauze de rokers het eerst naar buiten..... 

Soms is de fout nog moeilijker te herkennen:

Een onderzoeksbureau kreeg van een gemeenteraad de vraag "Hoe vol zijn de bussen in onze stad?" Men vroeg zich af "Moeten we misschien meer bussen laten rijden?" Het bureau besloot een enquête te houden onder buspassagiers. Alleen pakten ze het nogal onhandig aan.
Aan een groot aantal mensen die rondliepen op het busstation vroeg men simpelweg: "Met hoeveel mensen zat U in de bus?"
Het gemiddelde antwoord van al deze mensen zou dan immers wel de gemiddelde busbezetting zijn.......?

Stel dat er 25 ritten zijn, met bezetting 1,2,3,4,...,24,25.
Dan is de gemiddelde bezetting natuurlijk gelijk aan 13 mensen per bus.

Maar wat zeggen de passagiers die we ondervragen? Als de enquête perfect is, en we ondervragen ALLE mensen, dan krijgen we deze antwoorden:

1 zegt 1
2 zeggen 2
3 zeggen 3
4 zeggen 4
.
.
.
25 zeggen 25

Het gemiddelde van al deze getallen is:  (1•1 + 2•2 + 3•3 + ....) / (1 + 2 + ... + 25) = 17.

FOUT DUS!!!
Het zit hem er natuurlijk in, dat er veel meer mensen zeggen dat de bussen vol zijn, omdat er nou eenmaal meer mensen in een volle bus zitten!