De vlieg en de trein
 
1.
2.
 Als twee dingen aan elkaar vastzitten en de één staat stil, dan staat de ander ook stil.
Als een voorwerp eerst naar rechts beweegt en daarna naar links, dan is tussenin de snelheid ergens even nul geweest.

Mee eens?....

Welnu, beschouw een vlieg die naar rechts vliegt in de richting van de voorruit van een naar links rijdende trein. De vlieg spettert op de voorruit en blijft daarop kleven. Op dat moment zitten de vlieg en de trein dus voorgoed aan elkaar vast. Maar de vlieg had eerst een snelheid naar rechts en na de botsing naar links, dus die heeft even stil gestaan.

Dus de trein ook......!!